SłownikAtrakanty- środki wabiące (feromony itp.)

Autotomia - odgryzanie lub odrzucanie części ciała

Ektopasożyty - zwierzęta żyjące na ciele żywiciela

Endopasożyty - zwierzęta żyjące wewnątrz ciała żywiciela

Inkapsulacja - Wytwarzanie przez organizm wewnątrz tkankowej powłoki izolującej ciała obce (jaja larwy pasożytów )

Neotenia - osiągnięcie zdolności rozrodczych przez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym (np. u aksolotla); zatrzymanie u form dorosłych pewnych cech larwalnych a. młodzieńczych

Parazytoidy - to owady pasożytnicze, a także pasożyty okresowe, czyli takie, które nękają jedynie dane stadium rozwojowe żywiciela

Pedogeneza - zjawisko rozmnażania się młodych, niezupełnie rozwiniętych zwierząt (np. larw niektórych muchówek)

Protoandria- prawidłowość polegająca na pierwszeństwie wykluwania się samic

Protygynia - prawidłowość polegająca na pierwszeństwie wykluwania się samców

Repelenty - środki odstraszające lub odpychające (środki chemiczne, czynniki fizyczne, tj. dźwięk, barwa, np.: strach na wróble)...Fagi - czyli czym się żywią ?

Euzofagi - Owady żywiące się wyłącznie tkanką zwierzęcą

Fitofagi - Owady żywiące się żywymi częściami roślin

Foliofagi - Owady żywiące się zielonymi częściami roślin takimi jak liście i igły

Hemizofagi - Owady które żywią się roślinami jak i tkanką zwierzęcą

Kambiofagi - Owady żyjące i pobierające pokarm pod korą i w łyku

Koprofagi - Owady żywiące się odchodami innych zwierząt

Ksylofagi - Owady żywiące się drewnem

Monofagi - Owady które żerują tylko na jednej roślinie i nie są wstanie przestawić się na inne

Pantofagi - Owady wszystko żerne

Polifagi - Owady które mogą zmieniać rośliny pokarmowe szybko się przystosowując

Porozofagi - Owady które żywią się tkanką zwierzęcą tylko okazyjnie

Saprofagi - Owady żywiące się martwą tkaną roślinną (pędraki w ściółce)

nekrofagi - Owady żywiące się padliną

algofagi - Owady odżywiające się glonami


"Szczegóły hodowli
Dorcus titanus
palawanicus"


"Hodowla
Cossus cossus"


" Opis cyklu rozwoju
motyli i chrząszczy"


"Ogólne zasady
hodowli Cetonidae"


"Jak wykonać
sztuczny kokolit?"


"Jak pomóc motylowi
w przetrwaniu zimy?"Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.
Hodowla chrząszczy i motyli
Zbyszek Zalewski
Tel. kom.: +48 605 354 758
Nr gadu-gadu: 4786729
Skype: zbigniewzalewski1979
E-mail: cutivatingbeetles@gmail.com