Festin


Punktem wyjścia dla realizacji filmu „Festin” są dzieła siedemnastowiecznych flamandzkich animalistów, m.in. Fransa Snydersa, Jana i Ferdinanda van Kesselów, a także posthumanistyczny eksperyment myślowy, przywołujący wizję świata, z którego zniknął człowiek.

Tytułowa uczta, podczas której miejsce zaproszonych gości zajmują intruzi, to, z jednej strony, ukazujące rozpad starego porządku studium vanitas, z drugiej zaś obraz życia nieśmiało anektującego dopiero co osieroconą przestrzeń. Film stanowi rodzaj epilogu, dalszego ciągu dopisanego do malarskich przedstawień biesiadnych, a zarazem odwołuje się do współczesnych obrazów rozsianych po całym świecie miast-widm, opuszczonych osiedli, napiętnowanych katastrofą i bezbronnych wobec upływającego czasu.
"Szczegóły hodowli
Dorcus titanus
palawanicus"


"Hodowla
Cossus cossus"


" Opis cyklu rozwoju
motyli i chrząszczy"


"Ogólne zasady
hodowli Cetonidae"


"Jak wykonać
sztuczny kokolit?"


"Jak pomóc motylowi
w przetrwaniu zimy?"Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.
Hodowla chrząszczy i motyli
Zbyszek Zalewski
Tel. kom.: +48 605 354 758
Nr gadu-gadu: 4786729
Skype: zbigniewzalewski1979
E-mail: cutivatingbeetles@gmail.com